Soccer City League 2011-2012 Archives

May 6, 2012

 

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
MAY 11th, 2012
SEMIFINAL
FC UKRAINE UTD - RESTORERS GROUP
 2 : 3

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.A.SAMATOV
3.G.KLEYNER
4.D.LAVRENTIEV
5.T.KAPLUN
6.I. YANCHEV
7.A.KARARAJ
8.Z.HAMZAEV
9.E.ISHCHAK
10.I.ZAYTSEV
11.N.ABDULAEV
GOALS: E.ISHCHAK(2)
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
MAY 4th, 2012
QUARTER FINAL
FC UKRAINE UNITED - FTC HUNGARIA
 5 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.D.LAVRENTIEV
5.V.KOVAL
6.I. YANCHEV
7.A.KARARAJ
GOALS: I.YANCHEV(3), A.KARARAJ(2)
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
MAY 3RD , 2012
SEMI FINAL
FC UKRAINE UNITED - SPK
     4 : 5

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.S.MAKARONETS
3.D.LAVRENTIEV
4.T.KAPLUN
5.Z.HAMZAEV
6.E.GORDITSA
7.V.KOVAL
8.I.YANCHEV
GOALS: V.KOVAL(2), T.KAPLUN, E.GORDITSA
YELLOW CARDS: E.GORDITSA

 

EXHIBITION GAME
TUESDAY, MAY 1ST , 2012
WESTON LIONS PARK, TORONTO ON
FC UKRAINE UNITED - UNIVERSE FC
2 : 3

GOALS: N.ABDOULAEV, E.ISHCHAK
LINEUP: 
1. A.ZASLAVSKYY (12.D.TSYHANIVSKYY)
2.E.GLEZER 
3.D.LAVRENTIEV (14.S.MAKARONETS)
4.G.KLEYNER
5.S.KAPLUN
6.A.KARARAJ (13.A.VOLOSHYN)
7.I.YANCHEV (15.J.KOVACS)
8.E.ISHCHAK
9.N.ABDOULAEV (16.I.ZAYTSEV)
10.M.VOYTSEHOVSKYY (O.BOL'SHOY)
11.A.SHARAPOV


EXHIBITION GAME
SATURDAY, APRIL 28TH , 2012
WESTON LIONS PARK, TORONTO ON
FC UKRAINE UNITED - ZETA PSI FC
6 : 1

GOALS: A.KARARAJ(2), E.ISHCHAK, E.GORDITSA, A.SHARAPOV, N.ABDOULAE
LINEUP: 
1.D.TSHANIVSKYY (12.A.LAZAR)
2.M.GLYNNYY (13.A.VOLOSHYN)
3.D.LAVRENTIEV (L.KUCHMAN)
4.G.KLEYNER
5.S.KAPLUN
6.A.KARARAJ
7.E.GORDITSA (J.KOVACS)
8.E.ISHCHAK
9.Z.HAMZAEV
10.M.VOYTSEHOVSKIY
11.A.SHARAPOV (14.N.ABDOULAEV)
 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
APRIL 27th, 2012
ROUND 10
FC UKRAINE UNITED - BALKAN UNITED
 6 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.D.LAVRENTIEV
5.A.VOLOSHYN
6.I. YANCHEV
7.V.KOVAL
8.O.BOL'SHOY
9.A.KARARAJ
10.T.KAPLUN
GOALS: I.YANCHEV(3), A.KARARAJ(2), V.KOVAL
YELLOW CARDS: NONE


SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
APRIL 26TH , 2012
ROUND 10
FC UKRAINE UNITED - RADNICKI
  7 : 9

LINEUP: 
1.D.TSHANIVSKYY
2.A.SAMATOV
3.D.LAVRENTIEV
4.G.KLEYNER
5.E.ISHCHAK
6.A.KARARAJ
7.V.KOVAL
8.I.YANCHEV
9.Z.HAMZAEV
10.M.VOYTSEHOVSKIY
GOALS: E.ISHCHAK(3), M.VOYTSEHOVSKIY(2), A.KARARAJ(2)
YELLOW CARDS: NONE


SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
APRIL 25th, 2012
ROUND 9
FC UKRAINE UTD - MILLION
 9 : 2

LINEUP: 
1.I.ZAYTSEV
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.D.LAVRENTIEV
5.A.VOLOSHYN
6.I. YANCHEV
7.V.KOVAL
8.O.BOL'SHOY
9.A.KARARAJ
10.T.KAPLUN
GOALS: V.KOVAL(2), M.GLYNNYY(2), A.SAMATOV(2), A.KARARAJ, I.YANCHEV, A.VOLOSHYN
YELLOW CARDS: NONE

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
APRIL 20th, 2012
ROUND 8
FC UKRAINE UTD - RIVERPLATE
 12 : 3

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.P.BEZRUCHKO
3.M.GLYNNYY
4.D.LAVRENTIEV
5.A.SAMATOV
6.I. YANCHEV
7.V.KOVAL
8.I.ZAYTSEV
9.A.KARARAJ
GOALS: A.SAMATOV(3), A.KARARAJ(3)I.YANCHEV(3) V.KOVAL, P.BEZRUCHKO, I.ZAYTSEV
YELLOW CARDS: A.KARARAJ

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
APRIL 19TH , 2012
ROUND 9
FC UKRAINE UNITED - SPK
     1 : 3

LINEUP: 
1.D.TSHANIVSKYY
2.A.SHARAPOV
3.D.LAVRENTIEV
4.A.SAMATOV
5.I.YANCHEV
6.D.LAVRENTIEV
7.A.KARARAJ
8.M.VOYTSEHOVSKYY
9.Z.HAMZAEV
GOALS: I.YANCHEV
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
MARCH 30th, 2012
ROUND 7
FC UKRAINE UTD - CINCINNATI BACKHANDS
 3 : 3

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.D.LAVRENTIEV
5.A.KARARAJ
6.M.VOYTSEHOVSKYY
7.V.KOVAL
8.I.ZAYTSEV
9.T.KAPLUN
GOALS: A.KARARAJ(2), T.KAPLUN
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
APRIL 5TH , 2012
ROUND 8
FC UKRAINE UNITED - RADNICKI
     5 : 8

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.G.KLEYNER
3.D.LAVRENTIEV
4.A.SAMATOV
5.E.ISHCHAK
6.D.LAVRENTIEV
7.V.KOVAL
8.M.VOYTSEHOVSKYY
9.Z.HAMZAEV
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY(2), V.KOVAL, G.KLEYNER, E.ISHCHAK, 
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
MARCH 23RD, 2012
ROUND 5
FC UKRAINE UTD - FTC HUNGARIA
 7 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.I.YANCHEV
5.A.KARARAJ
6.M.VOYTSEHOVSKYY
7.I.ZAYTSEV
8.D.LAVRENTIEV
9.T.KAPLUN
GOALS: A.KARARAJ(3), T.KAPLUN,  I.YANCHEV, I.ZAYTSEV(2)
YELLOW CARDS: A.SAMATOV

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
MARCH 22nd, 2012
ROUND 6
FC UKRAINE UNITED - BLUE DEVILS
     4 : 5

LINEUP: 
1.V.PROTSENKO
2.A.GAPANENKO
3.D.LAVRENTIEV
4.E.ISHCHAK
5.G.KLEYNER
6.A.KARARAJ
7.D.LAVRENTIEV
8.A.SAMATOV
9.Z.HAMZAEV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.O.BOL'SHOY
GOALS: E.ISHCHAK, A.KARARAJ, 
T.KAPLUN, M.VOYTSEHOVSKYY
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
MARCH 16TH, 2012
ROUND 5
FC UKRAINE UTD - OZERY PITA BREAK
 6 : 3

LINEUP: 
1.A.MALYSHENKOV
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.I.YANCHEV
5.A.KARARAJ
6.M.VOYTSEHOVSKYY
7.I.ZAYTSEV
8.D.LAVRENTIEV
9.P.BEZRUCHKO
10.T.KAPLUN
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY (2), M.GLYNNY,  I.YANCHEV, I.ZAYTSEV, T.KAPLUN
YELLOW CARDS: A.SAMATOV

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
MARCH 15TH, 2012
ROUND 6
FC UKRAINE UNITED - RAGING BULLS
     7 : 3

LINEUP: 
1.V.PROTSENKO
2.A.GAPANENKO
3.D.LAVRENTIEV
4.E.ISHCHAK
5.G.KLEYNER
6.A.KARARAJ
7.D.LAVRENTIEV
8.A.SAMATOV
9.Z.HAMZAEV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.O.BOL'SHOY
GOALS: E.ISHCHAK (2), A.GAPANENKO (2), 
G. KLEYNER (2), M.VOYTSEHOVSKYY
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
MARCH 9TH, 2012
ROUND 4
FC UKRAINE UTD - PORTUGAL
 3 : 5

LINEUP: 
1.D.LAVRENTIEV
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.I.YANCHEV
5.A.KARARAJ
6.M.VOYTSEHOVSKYY
7.I.ZAYTSEV
8.V.ZAYARNYY
GOALS: T.KAPLUN,  I.YANCHEV, A.KARARAJ
YELLOW CARDS: V.ZAYARNYY

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
MARCH 8TH, 2012
ROUND 5
FC UKRAINE UNITED - SPK
     5 : 8

LINEUP: 
1.D.LAVRENTIEV
2.V.ZAYARNYY
3.N.ABDULAEV
4.E.ISHCHAK
5.G.KLEYNER
6.A.KARARAJ
7.I.YANCHEV
8.A.SAMATOV
9.Z.HAMZAEV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.O.BOL'SHOY
GOALS: E.ISHCHAK (2), Z.HAMZAEV, N.ABDULAEV, V.ZAYARNYY
YELLOW CARDS: NONE
 

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
MARCH 2ND, 2012
ROUND 3
FC UKRAINE UTD - BALKAN UNITED
 5 : 3

LINEUP: 
1.D.LAVRENTIEV
2.A.SAMATOV
3.M.GLYNNYY
4.I.YANCHEV
5.T.KAPLUN
6.M.VOYTSEHOVSKYY
7.I.ZAYTSEV
8.Z.HAMZAEV
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY, Z.HAMZAEV, , T.KAPLUN, I.ZAYTSEV, I.YANCHEV
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
FEBRUARY 23RD, 2012
ROUND 4
FC UKRAINE UNITED - RAGING BULLS
     11 : 2

LINEUP: 
1.V.PROTSENKO
2.V.ZAYARNYY
3.N.ABDULAEV
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.A.KARARAJ
7.I.YANCHEV
8.A.SAMATOV
9.G.KLEYNER
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.Z.HAMZAEV
GOALS: N.ABDULAEV(3), E.ISHCHAK(2)M.VOYTSEHOVSKYY(2), I.YANCHEV,  A.KARARAJ, G.KLEYNER, Z.HAMZAEV
YELLOW CARDS: NONE
 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
FEBRUARY 24th, 2012
ROUND 2
FC UKRAINE UTD - INDIES
 11 : 0

LINEUP: 
1.V.PROTSENKO
2.A.SAMATOV
3.D.LAVRENTIEV
4.M.GLYNNYY
5.T.KAPLUN
6.I.YANCHEV
7.I.ZAYTSEV
8.A.KARARAJ
9.M.VOYTSEHOVSKYY
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY(3), A.KARARAJ(2), M.GLYNNYY(2), T.KAPLUN(2), V.PROTSENKO, .I.ZAYTSEV
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
FEBRUARY 16TH, 2012
ROUND 3
FC UKRAINE UNITED - RADNICKI
     3 : 5

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.N.ABDULAEV
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.A.KARARAJ
7.I.YANCHEV
8.A.SAMATOV
9.T.KAPLUN
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.Z.HAMZAEV
12.G.KLEYNER
GOALS: Z.HAMZAEV(2), G.KLEYNER
YELLOW CARDS: A.KARARAJ
 RED CARDS: A.KARARAJ

 

SOCCER CITY LEAGUE
FRIDAY PREMIER DIVISION
FEBRUARY 17th, 2012
ROUND 1
FC UKRAINE UTD - RESTORERS GROUP
 3 : 4

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.N.ZEMSKOV
3.V.ZAYARNYY
4.M.GLYNNYY
5.D.LAVRENTIEV
6.I.YANCHEV
7.I.ZAYTSEV
8.A.SAMATOV
9.A.KARARAJ
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.T.KAPLUN
GOALS: A.KARARAJ(2), N.ZEMSKOV
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
FEBRUARY 9TH, 2012
ROUND 2
FC UKRAINE UNITED - BLUE DEVILS
     2 : 1

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.N.ABDULAEV
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.A.KARARAJ
7.A.GAPANENKO
8.A.SAMATOV
9.T.KAPLUN
10.M.VOYTSEHOVSKYY
GOALS:  M.VOYTSEHOVSKYY, A.KARARAJ
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
FEBRUARY 2nd, 2012
ROUND 1
FC UKRAINE UNITED - SPK
     4 : 5

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.N.ABDULAEV
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.A.KARARAJ
7.Z.HAMZAEV
8.A.SAMATOV
9.T.KAPLUN
10.G.KLEYNER
GOALS: E.ISHCHAK (2), Z.HAMZAEV, N.ABDULAEV
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
JANUARY 29th, 2012
FINAL
FC UKRAINE UTD - STRELA
 2 : 3

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.N.ZEMSKOV
3.P.BEZRUCHKO
4.M.GLYNNYY
5.D.LAVRENTIEV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.SAMATOV
9.A.KARARAJ
10.E.ISHCHAK
11.T.KAPLUN
GOALS: E.ISHCHAK(2)
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
JANUARY 22ND, 2012
SEMI-FINAL
FC UKRAINE UTD - BIG HEARTS
 9 : 4

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.N.ZEMSKOV
3.P.BEZRUCHKO
4.TM.GLYNNYY
5.D.LAVRENTIEV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.SAMATOV
9.A.KARARAJ
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY(3),  I.YANCHEV(3), A.KARARAJ, D.LAVRENTIEV, P.BEZRUCHKO
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
JANUARY 12TH, 2012
SEMI-FINAL
FC UKRAINE UTD - BAFFAS & BABBAS
     3 : 4 OT

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.D.ROMANOVSKYY
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.A.KARARAJ
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.SAMATOV
9.T.KAPLUN
10.I.YANCHEV
11.G.KLEYNER
GOALS: E.ISHCHAK (2), M.VOYTSEHOVSKYY
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
JANUARY 15TH, 2012
ROUND 10
FC UKRAINE UTD - MISSISSAUGA UTD
 5 : 1

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.N.ZEMSKOV
3.E.MAHNEV
4.T.KAPLUN
5.D.LAVRENTIEV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.SAMATOV
9.A.KARARAJ
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY, D.LAVRENTIEV, I.YANCHEV, E.MAHNEV, A.KARARAJ
YELLOW CARDS: T.KAPLUN

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
JANUARY 5TH, 2012
FC UKRAINE UNITED - DIAVOLI
 5 : 0

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.D.ROMANOVSKYY
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.A.KARARAJ
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.SAMATOV
9.O.BOL'SHOY
10.Z.HAMZAEV
GOALS: E.ISHCHAK (2), M.VOYTSEHOVSKYY, Z.HAMZAEV, A.KARARAJ
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
JANUARY 3RD, 2012
FC UKRAINE UNITED - BIG HEARTS 
 2 : 5

LINEUP: 
1.D.TSYHANIVSKYY
2.N.ZEMSKOV
3.M.GLYNNYY
4.P.BEZRUCHKO
5.D.LAVRENTIEV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.SAMATOV
9.A.KARARAJ
10.E.MAHNEV
GOALS: N.ZEMSKOV, D.LAVRENTIEV
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
DECEMBER 29TH, 2011
FC UKRAINE UNITED - BAFFAS & BABBAS 
 6 : 4

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.G.KLEYNER
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.SAMATOV
9.T.KAPLUN
10.Z.HAMZAEV
GOALS: E.ISHCHAK (2), T.KAPLUN(2), Z.HAMZAEV, D.LAVRENTIEV
YELLOW CARDS: NONE  

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
DECEMBER 22ND, 2011
FC UKRAINE UNITED - FC MISSISSAUGA 
 9 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.V.ZAYARNYY
3.G.KLEYNER
4.E.ISHCHAK
5.D.LAVRENTIEV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.P.BEZRUCHKO
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY(4), E.ISHCHAK (2), G.KLEYNER(3)
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
DECEMBER 4TH, 2011
 FC UKRAINE UNITED - ILENDEN
  3 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.T.KAPLUN
3.N.ZEMSKOV
4.D.LAVRENTIEV
5.A.SAMATOV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.A.KARARAJ
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY, I.YANCHEV, T.KAPLUN (pen)
YELLOW CARDS: D.TSYKHANIVSKYI

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
DECEMBER 1ST, 2011
FC UKRAINE UNITED - BAFFAS&BABBAS
 1 : 4

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.G.KLEYNER
4.E.ISHCHAK
5.A.SAMATOV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.Z.HAMZAEV
9.T.KAPLUN
GOALS: Z.HAMZAEV
 YELLOW CARDS:

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
NOVEMBER 27TH, 2011
 FC UKRAINE UNITED - STRELA
  3 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.M.GLYNNYY
3.E.MAHNEV
4.D.LAVRENTIEV
5.A.SAMATOV
6.I.YANCHEV
7.A.KARARAJ
8.T.KAPLUN
9.N.ZEMSKOV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.K.KOLPAKOV
GOALS: I.YANCHEV, A.KARARAJ, T.KAPLUN
YELLOW CARDS: D.LAVRENTIEV

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
NOVEMBER 24TH, 2011
FC UKRAINE UNITED - DIAVOLI
  3 : 0 
(DEFAULT)

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.G.KLEYNER
4.D.LAVRENTIEV 
5.A.SAMATOV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.Z.HAMZAEV
9.T.KAPLUN
GOALS: NONE
 YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
NOVEMBER 20TH, 2011
 FC UKRAINE UNITED - OUZO
  3 : 4

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.M.GLYNNYY
3.E.MAHNEV
4.D.LAVRENTIEV
5.A.SAMATOV
6.P.BEZRUCHKO
7.A.KARARAJ
8.T.KAPLUN
9.N.ZEMSKOV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
GOALS: M.VOYTSEHOVSKYY, T.KAPLUN, A.KARARAJ
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
NOVEMBER 10TH, 2011
FC UKRAINE UNITED - RADNICKI
3 : 3

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.G.KLEYNER
4.D.LAVRENTIEV 
5.A.SAMATOV
6.I.YANCHEV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.Z.HAMZAEV
9.T.KAPLUN
GOALS: M.VOYTSEHOVSKIY, V.ZAYARNYY, I.YANCHEV
 YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
NOVEMBER 13TH, 2011
 FC UKRAINE UNITED - STRELA  
  4 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.M.GLYNNYY
3.E.MAHNEV
4.D.LAVRENTIEV
5.A.SAMATOV
6.P.BEZRUCHKO
7.A.KARARAJ
8.T.KAPLUN
9.N.ZEMSKOV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
GOALS: M.GLYNNYY, N.ZEMSKOV, T.KAPLUN, A.KARARAJ
YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
NOVEMBER 3RD, 2011
FC UKRAINE UNITED - DIAVOLI
5 : 2

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.P.BEZRUCHKO
4.D.LAVRENTIEV 
5.A.SAMATOV
6.K.KOLPAKOV
7.M.VOYTSEHOVSKYY
8.Z.HAMZAEV
9.T.KAPLUN
GOALS: M.VOYTSEHOVSKIY(3), T.KAPLUN, Z.HAMZAEV
 YELLOW CARDS: NONE

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
NOVEMBER 6TH, 2011
 FC UKRAINE UNITED - ILENDEN  
  5 : 6

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.M.GLYNNYY
3.E.MAHNEV
4.D.LAVRENTIEV
5.A.SAMATOV
6.T.KAPLUN
7.A.KARARAJ
8.K.KOLPAKOV
9.I.YANCHEV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.N.ZEMSKOV
GOALS: M.VOYTSEHOVSKIY, K.KOLPAKOV(2) A.KARARAJ(2)
YELLOW CARDS: T.KAPLUN

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
OCTOBER 27TH, 2011
FC UKRAINE UNITED - BABBAS & BAFFAS
6 : 3

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.G.KLEYNER
4.D.LAVRENTIEV 
5.S.KAPLUN
6.K.KOLPAKOV
7.E.ISHCHAK
8.I.YANCHEV
9.Z.HAMZAEV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.O.BOL'SHOY
GOALS: M.VOYTSEHOVSKIY(2), O.BOL'SHOY, I.YANCHEV, D.LAVRENTIEV, OWN GOAL
YELLOW CARDS: I.YANCHEV

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
OCTOBER 30TH, 2011
 FC UKRAINE UNITED - MISSISSAUGA UTD  
  3 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.M.GLYNNYY
3.E.MAHNEV
4.D.LAVRENTIEV
5.A.SAMATOV
6.T.KAPLUN
7.A.KARARAJ
8.P.BEZRUCHKO
9.I.YANCHEV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.K.KOLPAKOV
GOALS: M.VOYTSEHOVSKIY, T.KAPLUN, I.YANCHEV
YELLOW CARDS: T.KAPLUN

 

SOCCER CITY LEAGUE
THURSDAY PREMIER DIVISION
OCTOBER 20TH, 2011
FC UKRAINE UNITED - FC MISSISSAUGA
5 : 1

LINEUP: 
1.N.ZEMSKOV
2.V.ZAYARNYY
3.G.KLEYNER
4.D.LAVRENTIEV 
5.S.KAPLUN
6.T.KAPLUN
7.E.ISHCHAK
8.I.YANCHEV
9.Z.HAMZAEV
10.M.VOYTSEHOVSKYY
11.O.BOL'SHOY
GOALS: M.VOYTSEHOVSKIY(2), Z.HAMZAEV, S.KAPLUN, I.YANCHEV
YELLOW CARDS: I.YANCHEV

 

SOCCER CITY LEAGUE
SUNDAY PREMIER DIVISION
OCTOBER 23RD, 2011 
FC UKRAINE UNITED - BIG HEARTS
4 : 2

LINEUP: 
1.D.TSYKHANIVSKYI
2.M.GLYNNYY
3.E.MAHNEV
4.D.LAVRENTIEV
5.N.ZEMSKOV
6.T.KAPLUN
7.A.KARARAJ
8.P.BEZRUCHKO
GOALS: A.KARARAJ(2), T.KAPLUN, P.BEZRUCHKO, 
YELLOW CARDS: E.MAHNEV

Please reload

  • Facebook App Icon
  • Instagram App Icon

© 2016 Ukraine United Soccer Club, Toronto, Ontario. All rights reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now