top of page

Exhibition game against CSL team Atomic FC


Sunday, May 8th, 2016. Exhibition game. FC Ukraine United - Atomic FC 4:0

Line up:

1. N.Lytvyn, 12. S. Semenov, 13. Y.Maliborskyy, 13. V.Roiuk, 14. I.Bortnyk, 15. R.Barabash, 16. M.Rohovskyi, 18. L.Ivanskyy,

19. V.Romaniv, 20. D.Yanchuk, 21. M.Bilak.

bottom of page