top of page

FC UKRIANE UNITED BEATS AURORA UNITED FC IN FRIENDLY GAME

FC UKRAINE UNITED played their first friendly game of the season on Wednesday, April 12th against AURORA FC and celebrated 4:2 victory.

Roster: N.Lytvyn, A.Bandrivskyy, N.Lazarskyy, O.Popravka, I.Bortnyk, V.Romaniv, O.Turevych, M. Hreshta, L.Ivanskyy, D.Mykhalchuk, P.Lukianets, M.Rohovskyy, S.Serheyev, A.Savchenko, R.Pitsur, I.Shyshka, I.Kozovyk, T.Hromiak, Y.Sokolovskyy.

Goal scorers: T.Hromiak (2), S.Serheyev, A.Savchenko.

bottom of page