FC UKRIANE UNITED BEATS AURORA UNITED FC IN FRIENDLY GAME

FC UKRAINE UNITED played their first friendly game of the season on Wednesday, April 12th against AURORA FC and celebrated 4:2 victory.

Roster: N.Lytvyn, A.Bandrivskyy, N.Lazarskyy, O.Popravka, I.Bortnyk, V.Romaniv, O.Turevych, M. Hreshta, L.Ivanskyy, D.Mykhalchuk, P.Lukianets, M.Rohovskyy, S.Serheyev, A.Savchenko, R.Pitsur, I.Shyshka, I.Kozovyk, T.Hromiak, Y.Sokolovskyy.

Goal scorers: T.Hromiak (2), S.Serheyev, A.Savchenko.