TEAM

GOALKEEPERS: 

BANDRIVSKYY, Andriy

ZASLAVSKI, Artur

POPRAVKA, Oleksandr

 
DEFENDERS:
 

GAPANENKO, Andrei

SKOTSKYI, Bohdan

BERSHOV, Mikhail

MALIBORSKYY, Yaroslav

KAPLUN, Oleksandr

ROHOVSKYY, Maksym

KUCHERENKO, Ivan

SAVCHENKO, Serhiy

SUKHETSKYI, Andriy

CHORNYI, Vasyl

MIDFIELDERS:

SEMENOV, Sergiy

KARARAJ, Andi

ISHCHAK, Evgen

SARACI, Novin

KRYVYI, Taras

KUKHARSKYI, Roman

HOSIC, Amir

SHYSHKA, Ihor

BADAT, Alon

LUKIANETS, Pavlo

 

FORWARDS:

SHARAPOV, Artur

DZIADYKEVYCH, Sviatoslav

KRAJA, Geri

SOROTSKYI, Ihor

MILISHCHUK, Nazar

PITSUR, Roman

VARGA, Sandor

RASHRASH, Basel

 

 

HEAD COACH:

GURKA, Mykhailo